Zaměstnanci

Vedoucí:

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Vedoucí Ústavu histologie a embryologie a Laboratoře
tel.: 58 563 2466
e-mail: erman@tunw.upol.cz, jiri.ehrmann@tiscali.cz

Pedagogický a vědeckovýzkumný pracovník,
Pracovník odpovědný za organizaci práce Laboratoře mikroskopických metod LF UP:

RNDr. Radko Novotný, Ph.D.

Laboratoř mikroskopických metod LF UP
tel.: 58 585 4521, 585 854 523
fax.: 58 585 2527
e-mail: rnovot@centrum.cz

Technik:

ing. Luděk Kaprál

Laboratoř mikroskopických metod LF UP tel.: 58 585 4521, 585 854 523
fax.: 58 585 2527
e-mail: mugin@centrum.cz

Laborantka:

Eva Jandová

Laboratoř mikroskopických metod LF UP tel.: 58 585 4521, 585 854 523
fax.: 58 585 2527
e-mail: jandovae@centrum.cz
Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc