Metody

Zpracování materiálu ultratenkým krájením pro TEM, (standardní postup):

- Odběr po jasné domluvě a podle pokynů nebo LMM odebere samostatně
- dělení vzorku v průběhu primární fixace aldehydy
- sekundární fixace kysličníkem osmičelým
- odvodnění acetonovou řadou s uranylacetátem
- převedení do propylenoxidu
- prosycení a zalití do Durcupanu ACM (Fluka) v želatinové kapsli, polymerace teplem.
- Zhotovení polotenkého řezu a obarvení toluidinovou modří.
- Po konzultaci se zadavatelem zhotovení cílených ultratenkých řezů, jejich zachycení na 3 EM síťky s nosnou blankou a okontrastování dle Reynoldse.
- Prohlížení ultratenkého řezu v délce jedné hodiny se zadavatelem včetně zhotovení dokumentace a její okopírování.
- Spotřeba materiálu a roztoků dle evidence


Zpracování materiálu pro SEM, (standardní postup):

- Zmenšení vzorku na vhodnou velikost v průběhu fixace
- Odvodněné acetonovou nebo alkoholovou řadou
- Vysušení pomocí CPD
- Nalepení na vhodný nosník pomocí vodivého lepidla v nutném případě provede zadavatel
- Po vysušení lepidla pokovení v naprašovací jednotce pomocí zlata podle členitosti

Zpracování suchého materiálu pro SEM:

- Nalepení na vhodný nosník pomocí vodivého lepidla v nutném případě provede zadavatel
- Po vysušení lepidla pokovení v naprašovací jednotce pomocí zlata podle členitosti

Pro ostatní typ vzorků bude provedena samostatná kalkulace, která bude předložena zadavateli k odsouhlasení.

Ceník spotřebního materiálu a práce

Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc