Výzkum

Projekty řešené v roce 2008:

Výzkumný záměr MSM6198959216 - Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk (2005-2011, MSM) skupina dr. Rašky

Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc