Přístrojové vybavení

A. transmisní elektronový mikroskop (TEM) JEOL JEM 2010 s 200 kV, digitální kamerou Morada a KeenView, možností záznamu na film, zařízením EDAX a možností elektronmikroskopické tomografie s náklonem ± 60 st. Instalace TEM ukončena v prosinci 2004. Mikroskop slouží pro LF a PřF UP s rozdílnými provozními podmínkami.
B. Pro přípravu preparátů pro TEM - ultratenkých řezů je pracoviště vybaveno ultramikrotomem Reichert Ultracut.
C. Rastrovací (řádkovací, skenovací) elektronový mikroskop (SEM) - Tesla BS 340, zakoupený a instalovaný v roce 1991.
D. Pro přípravu vzorků pro SEM se používají vysoušečka Balzers CPD 030 (1991) a pokovovačka Polaron 5100 (1993).
Servis zajišťuje ing.Kaprál

Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc