Úvod

Adresa

I.P. Pavlova 25
775 20 Olomouc
Tel.: 585 854 521, 585 854 523

Laboratoř mikroskopických metod LF UP v Olomouci zajišťuje zpracování biologického materiálu především pro transmisní a rastrovací elektronovou mikroskopii formou spolupráce na výzkumných projektech nebo jako servis.
V tomto roce začala zajišťovat servisní snímání preparátů pro virtuální mikroskopii pomocí systému Olympus dotSlide.

Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc