TKÁŇ SVALOVÁ

Histologie - Tkáň svalová

Charakteristickou vlastností  svalové tkáně je kontraktilita a schopnost vykonávat pohyb. Svalovou tkáň dělíme na svalovinu hladkou, příčně pruhovanou kosterní a svalovinu srdeční.