Přeskočit navigaci

Kožní systém

Index page Previous page Next page 4[9] koz004 2.10.2008

Ultrastruktura buňky stratum spinosum: jádro (1), Golgiho komplex (2), mitochondrie (3), dezmosomy (4),
melanosomy (5).