Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 18[19] jz018 10.2.2007

Vyústění vývodu Weberovy ľlázy (V) do dna tonzilární krypty (K) M®-mucinózní ľláza, LF–lymfatický folikul.
H.E., obj. 10x